مدیریت کالاها و انبار ویژه صنف پارچه فروشی ها

 • معرفی اجناس و پارچه ها براساس نام و مدل آنها
 • تعیین نام و مدل لاتین برای هریک از پارچه ها
 • معرفی چند انبار
 • نمایش آخرین گردش کالا و انتخاب در هنگام صدور فاکتور
 • ثبت لیست قیمت برای هریک از کالاها و اعمال تخفیف لیست
 • گزارش از لیست تمامی کالاها و خروجی اکسل
 • تهیه گزارش از کلیه اطلاعات اجناس
 • اختصاص بارکد به پارچه ها
 • اختصاص کد و یا نام اختصاری به کالاها
 • امکان تعیین مشخصه های تکمیلی مانند سریال و سایز و رنگ برای هریک از انواع پارچه ها و …
 • انتخاب عکس هریک از پارچه ها
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای پارچه ها با قابلیت هشدار و یا عدم امکان صدور فاکتور
 • امکان محاسبه سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
 • اختصاص حداقل، حداکثر موجودی و نقطه سفارش
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • چاپ لوگو در فاکتور
 • معرفی حساب های بانکی و صندوق ها
 • هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول سررسید شده
 • گزارش صورتحساب بانک ها و صندوق ها
 • صدور سند دستی با قابلیت کپی و چسباندن ردیف های اسناد
 • ثبت روزنامه
 • صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه
 • تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تأیید شده، قطعی و ثبت دفتر
 • گزارش تراز آزمایشی ۲ ،۴  و ۶ ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی
 • تخصیص اعتبار ریالی برای هر شخص
 • گروه‌ بندی اشخاص
 • ممنوع المعامله کردن اشخاص
 • امکان نمایش نام کاربر ثبت کننده و ساعت ثبت اسناد در صورتحساب اشخاص
 • گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ بیشترین فروش و …
 • گزارش مانده حساب اشخاص براساس گروه های خاص
 • اختصاص سطح دسترسی به امکانات نرم افزار برای هر کاربر