قابلیت ها و ابزارهای CRM به مشتریان این امکان را می دهند تا خدمات مورد نظر خود را از روش ها و مسیرهای مختلف ارتباطی دریافت یا درخواست نمایند.

امکانات مدیریت ارتباطات در نرم افزار منطق :

۱. ارتباط از طریق تلفن (تماس تلفنی از داخل نرم افزار)

۲. ارتباط از طریق پیام کوتاه (دریافت و ارسال یپام کوتاه به صورت تکی و یا گروهی)

۳. ثبت بازاریابی ها

با استفاده از این ابزار ها می توانید ارتباط مداوم و منظم خود را با مشتریان مدیریت کنید.