لیست خدمات در نرم افزار منطق دارای امکاناتی نظیر :

 

  • امکان تعریف خدمات ارائه شده و یا اخذ شده
  • قابلیت جستجوی خدمت در لیست با امکان ویرایش، حذف و  چاپ لیست
  • امکان انتخاب خدمات تعریف شده به صورت چند تایی و تکی در انواع مختلف فاکتور ها
  • تعیین یک خدمت خاص به عنوان پورسانت بازاریاب یا ویزیتور
  • امکان گروه بندی خدمات از ۲ تا ۶ سطح (تعداد سطوح در ویرایش های مختلف متفاوت است)
  • امکان مرتبط نمودن خدمات به محصولات (با خرید امکان)