انواع فاکتورها در نرم افزار منطق (در ویرایش های مختلف) 

ویرایش پایه : خرید و فروش / پیش فاکتور فروش / فاکتور ضایعات / برگشت از خرید و فروش

ویرایش فروشگاهی ساده : خرید و فروش / پیش فاکتور فروش / فاکتور ضایعات / برگشت از خرید و فروش / خرید و فروش خدمات

ویرایش فروشگاهی جامع به بالا : خرید و فروش / پیش فاکتور خرید و فروش / فاکتور ضایعات / برگشت از خرید و فروش / خرید و فروش خدمات / خرید و فروش امانی

 

فاکتور فروش (بازرگانی) : 

شرکت ها و مؤسسات بازرگانی کالاهای خود را به صورت عمده یا خرده به فروش می رسانند.

 • امکان ثبت فاکتورهای فروش خود را به هر ۴ حالت موجود : نقدی، چکی، نقدی-چکی و نسیه
 • قابلیت تنظیم فاکتور در زمان صدور به یکی از دو شکل کد کالا یا بارکد کالا (ویژه فروشگاه ها)
 • امکان تعیین مبلغ، تعداد ماه های اقساط، درصد بهره و مبالغ اقساط در فاکتور اقساطی
 • قابلیت اعمال تخفیف مبلغی یا درصدی روی هر کالا بصورت مجزا و یا روی مبلغ کل فاکتور
 • ثبت مالیات، کارمزد، صدور حواله انبار و … در فاکتور
 • محاسبه دقیق بهای تمام شده هر کالا با امکان سرشکن کردن کرایه حمل و تخفیفات در فاکتور
 • قابلیت تعریف انواع برای فاکتور ها مانند: بیرون بر، حضوری، عمده، خرده و …
 • امکان ثبت و اعمال پورسانت یک تا سه شخص در هر فاکتور  (فروشگاهی جامع ۱ پرسنل، فروشگاهی ویژه ۲ پرسنل و از ویرایش پخش به بالا ۳ پرسنل)
 • تعیین زمان تسویه فاکتورهای نسیه همراه با هشدار
 • امکان رند نمودن فاکتورها به شیوه دلخواه کاربران
 • تعریف گزینه های اضافات و کسورات به سفارش کاربران
 • قابلیت ذخیره فاکتور به صورت موقت برای افراد داخل صف
 • امکان ضمیمه نمودن اسناد مختلف به فاکتورها (از ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا)
 • انتخاب انبار به ازای هر ردیف کالا
 • نمایش سابقه طرف حساب اعم از تعداد چک های وصول نشده و یا برگشتی، میزان مانده ی شخص در آن فاکتور
 • امکان تعریف و ذخیره ۴ نوع چاپ برای فاکتورهای رسمی و غیر رسمی
 • قابلیت تعیین ۳ تا ۱۰ قیمت فروش متفاوت در فاکتور اعم از : نقدی، نسیه، چکی و… (ویرایش فروشگاهی جامع ۳ قیمت، ویرایش فروشگاهی ویژه ۵ قیمت و ویرایش پخش به بالا ۱۰ قیمت)
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور فروش نقدی

برای کاربران فروشگاهها و یا رستوران ها که لازم است صدور فاکتور سریع و بصورت نقد ثبت شود.

 • قابلیت تعریف کالاهای پرفروش و یا بدون بارکد بر روی دکمه های کالا
 • امکان ذخیره فاکتور به صورت موقت برای افراد داخل صف
 • امکان چاپ بر روی انواع فیش پرینتر
 • تعیین قیمت روی کالا و تخفیف لحاظ شده در فروشگاه های نرخ شکن نسبت به قیمت اصلی
 • امکان پرینت ۴ نوع چاپ متفاوت برای یک فاکتور
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور خرید (بازرگانی)  :

برای افزایش موجودی کالاها در انبارهای خاص میبایست از فاکتور خرید استفاده کرد.

 • افزایش موجودی انبار بدون نیاز به ثبت رسید انبار
 • تعیین انبار برای هر ردیف کالا
 • ثبت چک های شخصی و یا خرج چک های دریافتی در فاکتور
 • تعیین ۵ نوع قیمت خرید برای انتخاب در فاکتور اعم از : نقدی، نسیه، چکی و … (از ویرایش پخش به بالا)
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

پیش فاکتور خرید و فروش :

زمانی که سفارش خرید یا فروش محصول داده می شود اما هنوز تحویل صورت نگرفته یا به عبارتی تعداد در انبار کم یا زیاد نشده ، کاربر می تواند از پیش فاکتور استفاده نماید .

 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور قطعی
 • امکان تعریف پیش فاکتورهای مختلف جهت ثبت فاکتورهای یک شکل
 • ثبت کالا و خدمات همزمان
 • انتخاب انبار مورد نظر در فاکتور و انتخاب پیش فرض آن انبار هنگام تبدیل به فاکتور قطعی
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور برگشت از خرید و برگشت از فروش :

 • امکان مرجوع نمودن فاکتورهای خرید و فروش همراه با ثبت سند حسابداری
 • بازگشت موجودی کالا به انبار با ثبت فاکتور برگشت از فروش
 • کسر نمودن کالا از انبار در صورت ثبت فاکتور برگشت از خرید
 • امکان تعیین فاکتوری خاص جهت ارجاع
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور خرید و فروش خدمات :

 • امکان ثبت فاکتور بابت خدمات ارائه شده یا دریافت شده
 • محاسبه بر روی صورت سود و زیان
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور خرید امانی و فروش امانی :

واحدهای تجاری برای افزایش حجم فروش محصولات خود و در نتیجه کسب سود بیشتر ناچار به گسترش دامنه فعالیت های خود در مناطق جغرافیایی دیگر می باشند. برای این کار واحدهای تجاری براساس قراردادی محصولات خود را به صورت امانت در اختیار شخص حقیقی/حقوقی قرار می دهند تا  به نمایندگی ایشان کالاها را به فروش برساند.

فرستنده کالا،آمر خوانده می شود؛ شخص یا مؤسسه ای که کالا را به منظور فروش دریافت نموده، حق العمل کار،

و کالای ارسالی آمر که تصرف آن به امانت نزد حق العمل کار می باشد، کالای امانی نامیده می شود.

 • ثبت خرید و فروش های امانی و اعمال موقت در انبارهای مورد نظر
 • امکان تبدیل فاکتورهای امانی به فاکتورهای قطعی
 • قابلیت ارجاع کالاهای امانی
 • عدم محاسبه سود یا زیان تا زمان انتقال کالاها
 • امکان گزارش گیری در سابقه مشتریان

 

فاکتور فروش ویرایش حمل و نقل :

 • امکان انتخاب خودکار مشترک بعد از تماس او (در صورت خرید کالرآیدی)
 • انتخاب پیک، راننده یا نیرو با مشخصات کامل در فاکتور
 • اطلاعات دقیق سرویس یا خدمت انجام شده
 • امکان ثبت چک در فاکتور
 • ثبت سند حسابداری برای هر فاکتور
 • امکان مرتبط نمودن فاکتور با پروژه ها
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور ویرایش تاکسی سرویس و پیک موتوری :

 •  امکان انتخاب خودکار مشترک بعد از تماس او (در صورت خرید کالرآیدی)
 • انتخاب پیک، راننده یا نیرو با مشخصات کامل در فاکتور
 • اطلاعات دقیق سرویس یا خدمت انجام شده
 • ثبت سند حسابداری برای هر فاکتور
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها

 

فاکتور فروش ویرایش خدماتی :

 •  امکان انتخاب خودکار مشترک بعد از تماس او (در صورت خرید کالرآیدی)
 • انتخاب نیرو با مشخصات کامل در فاکتور
 • اطلاعات دقیق سرویس یا خدمت انجام شده
 • ثبت سند حسابداری برای هر فاکتور
 • مشاهده در گزارش عملکرد نموداری ماهها