استفاده از پیامک هر روز دامنه بیشتری از خدمات را تحت پوشش قرار می دهد.

در دسترس بودن تلفن همراه جهت دریافت پیامک با قابلیت سرعت انتشار بالا و سهولت خواندن، باعث کاربرد روز افزون و مفید این تکنولوژی شده است .

ارسال متن بصورت پست سنتی زمان بر و پر مخاطره است. راهکارهای جدید مثل فکس, ایمیل و پیامک جایگزینی جدید و مناسب در این گذار می باشد. این فناوری در اتوماسیون اداری منطق مورد توجه قرار گرفته تا بتواند بصورت ارسال موردی و یا گروهی قابل استفاده قرار گیرد و بصورت دو جانبه (با توجه به پنل و مودم) پیامکهای اعضاء را نیز دریافت نماید.

 

  • ارسال پیام به مناسبتهای تقویمی یا اطلاعیه های صنفی بصورت گروهی (با امکان انتخاب و دسته بندی مخاطبین)
  • محاسبه بدهی و ارسال پیامک به اعضا
  •  وصول استعلامها و یا آماده شدن پروانه کسب و …
  • ارسال پیامک به ردیف های دفترچه تلفن اتحادیه

گوشه ای از امکانات سامانه پیامکی نرم افزار اتوماسیون اداری منطق می باشد.

 

در سامانه پیامکی اتحادیه ها علاوه بر امکانات موجود در نرم افزار پیام کوتاه منطق امکانات زیر نیز اضافه می شود :

۱- نمایش وضعیت کلیه پیامک ها در حال ارسال و دریافت

۲- مدیریت کلیه پیامک های ارسالی و دریافتی _شامل نمایش و دسته بندی موضوعی آنها ضمن امکان رویت هر پیامک_ به همراه نمایش وابستگی آن به پرونده مربوطه یا دفتر تلفن اتحادیه

۳-مدیریت تعدادی و ریالی پیامک های ارسال شده و اعتبار ریالی آنی

۴-در هر پرونده صنفی قسمت خاصی برای نمایش پیامک های ارسال شده و همچنین پیامک های دریافت شده از این عضو صنفی وجود دارد که قابل ثبت، بایگانی، قابل نمایش و دسته بندی نیز می باشد.

۵-در نرم افزار اتوماسیون اداری منطق پیامک های هوشمند و تعریف شده ای بطور خودکار با امکان حق انتخاب برای صاحب هر پرونده ارسال می شود.

این پیامک ها در مواقع خاصی بنا به وضعیت روند جاری پرونده های صنفی مانند: وصول تائیدیه اماکن و ثبت آن در دبیرخانه و یا هنگام چاپ پروانه کسب و بسیاری موارد دیگر بصورت اتوماتیک ارسال میگردند تا متقاضی اقدامات لازم را نسبت به پیگیری های بعدی بعمل آورد.

۶- ارسال پیام کوتاه برای افرادی که پیام های تبلیغاتی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده اند نیز امکان پذیر می باشد.

۷-ارسال پیام کوتاه گزارشات برای مدیران و کاربران مجاز در لحظه ورود به نرم افزار صورت می گیرد.

 

 مشاهده بسته های پیام کوتاه منطق