با این سیستم هرگز جلسات، قرار ملاقات ها، پیگیری ها و کارهای روزانه خود را فراموش نخواهید کرد.

 

امکانات :

۱. تنظیم یادآوری برای نمایش فقط یکبار

۲. تنظیم یادآوری برای نمایش چندین بار (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه)

۳. تنظیم تعداد تکرار و انتخاب صدا به صورت دلخواه

 

آیا تا به حال کارهای روزانه خود را فراموش کرده اید؟