هیچ شرکت یا سازمانی نمی تواند نیازهای تمام بازارها و افراد را برآورده کند. روش معقول برای داشتن یک فعالیت مستمر و سود بخش انتخاب بخشی از بازار است که بتواند سود و بازده بالایی را برای شرکت به ارمغان بیاورد.

در زیر سیستم بازار، هدف از تفکیک بازارهای پیش رو و ایجاد تمایز بین طرف حساب ها و افراد، تشخیص سودآوری آنهاست. به بیان ساده تر در زیر سیستم بازار با تقسیم بندی و تفکیک بازارها، کارآیی هر بازار مشخص می شود تا شرکت در انتخاب مناطق و افراد مناسب برای ارائه خدمات ، هوشمندانه عمل نماید.

همچنین در این زیر سیستم قابلیتی وجود دارد که می توانید طرف حساب های خود را به صورت مفهومی دسته بندی نمایید.

به این صورت که بدون نیاز به مشاهده سابقه طرف حسابها و با احتساب معیارهای کلی به صورت خودکار دسته بندی طرف حساب ها صورت می گیرد. بطور مثال براساس مبلغ فاکتور آنها، مدت زمان مراوده با شرکت، نوع ارتباط آنها با شرکت و … .

 

امکانات تحت پوشش زیر سیستم بازار هدف منطق (هوش تجاری) عبارتند از :