داشبورد مدیریتی فروش منطق ابزاری برای بررسی روند سازمان و گزارش گیری می باشد. داشبورد به مدیران این اجازه را می دهد که به تحلیل فرآیند سازمانی خود بپردازند و مسیر پیشرفت را سریع تر بپیمایند.

در نرم افزار هوش تجاری منطق انواع مختلفی از داشبوردهای آماری و تحلیلی ارائه شده است.

 

قابلیت های داشبورد مدیریتی فروش منطق

  • گزارشات نموداری و دایره ای از میزان فروش
  • نمودارهای مقایسه ای فروش و سود
  • گزارشات تحلیلی از عملکرد سازمان
  • امکان ذخیره سازی گزارش ها
  • امکان ثبت نظر و پیشنهادات بر روی نمودارها و گزارشات با قابلیت به اشتراک گذاری بر روی شبکه
  • نمودار عملکرد فروش منطقه ای
  • نمودار مقایسه ای عملکرد بازاریابان به صورت نمودارهای گرافیکی
  • گزارشات نموداری و دایره ای از نوسان قیمت کالاها