ارائه یک داشبورد کامل از تمامی امکانات هوش تجاری به صورت یکپارچه

 

قابلیت های داشبورد جامع مدیریتی منطق :

  • امکان ذخیره سازی نمودارها در قالب های تصویری bmp
  • امکان ذخیره سازی نمودارها در قالب نمودارهای Excel
  • امکان مشاهده اطلاعات در قالب نمودارهای میله ای، دایره ای و خطی
  • امکان اضافه کردن نمودارها به داشبورد روزانه