در بخش خزانه داری منطق کاربر می تواند صندوق ( به تعداد دلخواه/ ویرایش فروشگاهی ساده به بالا )، حساب های بانکی و تنخواه گردان ( ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا ) خود را معرفی و ثبت نماید.

 

صندوق ها :

  • امکان ثبت  اطلاعاتی مانند : نام صندوقدار، تاریخ ایجاد، نام بررسی کننده و …  برای هر صندوق
  • امکان گزارش گیری از ریز گردش مالی هر صندوق ( برای بررسی مغایرت مانده آن صندوق با مانده واقعی )
  • قابلیت غیر فعال نمودن صندوق های راکد و عدم نمایش آن در لیست
  • ایجاد دسترسی های پیشرفته برای صندوق های مختلف مانند : دسترسی هر کاربر به یک صندوق خاص برای انجام عملیات مالی، مشاهده و یا ویرایش (ویرایش پخش به بالا )

قابل ذکر است که از قسمت اول دوره می توان موجودی اولیه برای صندوق، تنخواه و حساب بانکی تعیین نمود.

 

به این ترتیب کاربر می تواند بعد از معرفی صندوق، کلیه امور مربوط به صندوق از جمله :

جابه جایی وجه نقد بین صندوق ها / واریز وجه نقد به صندوق / دریافت وجه نقد از صندوق / پرداخت نقدی به اشخاص / دریافت نقدی از اشخاص / واریز وجه نقدی از صندوق به حساب های بانکی و … را به راحتی انجام دهد.

 

تنخواه گردان :

معرفی، ثبت و تنظیمات مربوط به تنخواه گردان ها (ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا) نیز مانند صندوق ( که در بالا توضیح داده شد) می باشد.

 

حساب های بانکی :

کاربر می تواند تمامی حساب های بانکی خود را با ذکر نام بانک، شماره حساب، شماره کارت، شماره شبا و جزئیاتی مانند شماره شعبه، نام شعبه و … را معرفی و ثبت نماید.

  • امکان گزارش گیری از ریز گردش مالی هر حساب بانکی
  • قابلیت انتقال وجه بین حساب های بانکی و صندوق ها / دریافت و پرداخت / واریز و برداشت و …
  • امکان تعریف دسته چک ها (  ویرایش پخش به بالا )
  • ایجاد دسترسی های پیشرفته برای حساب های بانکی  مختلف مانند : دسترسی هرکاربر به یک حساب بانکی خاص برای انجام عملیات مالی، مشاهده و یا ویرایش (ویرایش پخش به بالا )

لازم به ذکر است که برای صدور فاکتور خرید بصورت چکی و یا انجام هرگونه مراودات بانکی، ابتدا باید در این قسمت حساب های بانکی معرفی شود.