از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۸ واقع در کرج، بوستان شهید چمران، باغ گلها، سالن محل برگزاری نمایشگاه، غرفه۳

ساعت بازدید : ۱۱ الی ۱۹

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.