بخش حسابداری در نرم افزار منطق ، اسناد حسابداری،سرفصل های حسابداری، دفاتر حسابداری و تراز ها را شامل می شود.

 

اسناد حسابداری :

در نرم افزار حسابداری منطق اسناد مالی به دو صورت اتوماتیک و دستی قابل ثبت است.

 • مشاهده اسناد همراه با ریز اطلاعات هر سند که شامل تعداد ویرایش، تعداد چاپ، تاریخ و ساعت ثبت و توضیحاتی در خصوص ارتباط آن سند با هر بخش یا پروژه
 • قابلیت ذخیره تاریخچه تغییرات اسناد با ثبت نام کاربر و تاریخ انجام تغییرات (از ویرایش پخش به بالا)
 • امکان ابطال اسناد و ذخیره اصل سند برای پیگیری مجدد
 • امکان چاپ اسناد، فایل خروجی با فرمت Excel و word و ارسال از طریق فکس
 • ایجاد سند دستی به صورت دوبل یا مرکب : در سه حالت سند دستی حسابداری /  سند دستی ساده / سند دستی کل (ویرایش بازرگانی به بالا)  با تعیین تعداد پیوست هر سند با قابلیت ویرایش هر سند
 • ایجاد توضیحات پیش فرض و استفاده از آن ها در اسناد دستی
 • امکان قطعی نمودن اسناد (از ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا)
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد براساس تاریخ ثبت اسناد

 

فیلم آموزشی ثبت سند دستی در نرم افزار منطق :

 

 

سرفصل های حسابداری :

 • امکان مشاهده سرفصل های حسابداری به دو صورت : گروهی و درختی
 • جستجوی حساب ها به صورت کد یا نام حساب
 • امکان نمایش و کپی نمودن مانده حساب ها
 • تعریف، ویرایش و حذف سرفصل های حسابداری
 • امکان درج حساب ها در ترازنامه، صورت سرمایه ، صورت سود و زیان
 • مشاهده ریز گردش حساب ها از داخل پنجره سرفصل حساب ها (با F5)

 

دفاتر حسابداری :

 •  دفاتر حسابداری شامل : دفتر کل، دفترمعین، دفترتفصیلی و  دفتر روزنامه
 • نمایش سند هر ردیف و امکان ویرایش آن ها
 • چاپ دفاتر، فایل خروجی با فرمت Excel و word ، ارسال فکس و طراحی پرینت دفاتر به صورت دلخواه
 • تغییر رنگ ردیف سندی که باعث شده ماهیت حساب خلاف ماهیت اصلی آن شود
 • نمایش ماهیت هرحساب در ستون تشخیص

 

تراز ها :

 • مشاهده تراز های آزمایشی ۲، ۴ و ۶ ستونی  دفاتر کل، معین و تفضیلی