در بخش پرسنل نرم افزار منطق کاربر می تواند پرسنل خود را با مشخصات کامل معرفی و ثبت نماید.

 

  • قابلیت گروه بندی پرسنل در دسته بندی های مختلف مانند : اداری، تولید، فروش و … با امکان تعیین رنگ برای هر کدام و ذخیره تصویر پرسنل (ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا)
  • مشاهده و چاپ لیست پرسنل،لیست حقوق و گردش دفتر تفضیلی (ریز حساب)  هر یک از پرسنل
  • امکان پرداخت حقوق، مساعده یا تسویه حساب با پرسنل
  • قابلیت تعیین میزان طلب و بدهی پرسنل در زمان پرداخت حقوق
  • امکان چاپ فیش حقوقی همراه با تعیین مبلغ اضافات، کسورات و پرداختی
  • نمایش لیست دریافت و پرداخت، حقوق، مرخصی و ساعت ورود و خروج پرسنل با امکان چاپ
  • نمایش سابقه پرسنل اعم از : فاکتور های ثبت شده توسط پرسنل /  طرف حساب های دارای مراوده با پرسنل /  لیست پیام کوتاه های دریافتی و ارسالی (با خرید امکان) /  لیست چک های پرداختی به پرسنل