محصولات نقش به سزایی در فروش سازمان ها دارند.

با این امکان نرم افزار منطق، شما می توانید مدیریت جامعی بر روی محصولات خود داشته باشید.

 

امکانات :

۱. امکان تعریف محصول و مشخص نمودن امکانات آن محصول

۲. تعیین نمودن بازارها و ثبت نقاط قوت و ضعف محصولات

۳. ثبت فواید و دلایل مطرود شدن یک محصول

۴. تعیین اهداف برای محصولات

۵. امکان مرتبط نمودن کالاهای زیر مجموعه یک محصول