بسیاری از مواقع پیش آمده که تنها یک فرد در یک واحد کوچک سازمان موجب شکست سازمان می شود در حالی که مدیریت از آن بی اطلاع است.

ثبت نقاط قوت و ضعف به شما کمک می کند تا سازمان خود را به خوبی بشناسید.

در حقیقت شما با استفاده از نرم افزار هوش تجاری منطق، هر واحد سازمان را کاملا تحت تسلط دارید و می توانید شکست را بیش از پیش از خود دور کرده و از منابع انسانی – مالی و زمان خود استفاده بهینه نمایند.

از جمله قابلیت های تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمانی با نرم افزار منطق :

 • تعیین واحد مربوطه
 • مشخص کردن بیش از ۱۰ عامل فرعی برای هر نقطه ضعف یا قوت
 • ثبت علت وقوع نقاط قوت و ضعف
 • ثبت نقاط قوت و ضعف برای محصولات
 • گزارشگیری زمانی
 • رسم ماتریس عوامل داخلی
 • رسم ماتریس SWOT
 • مشخص نمودن پرسنل خاطی
 • محاسبه میزان بهبود نقاط قوت و ضعف
 • نمایش نقاط قوت و ضعف مربوط به هر پروژه

 

نمود در دنیای بیرون

 • برآورد نکردن دقیق هزینه یک نقطه ضعف برای واحد امور مالی محسوب می شود
 • نداشتن تهویه مناسب در داخل فروشگاه یک نقطه ضعف برزگ در جذب مشتری محسوب می شود
 • چیدمان جذاب در یک فروشگاه یک نقطه قوت است
 • بازاریابی که به خوبی آموزش ندیده و در نتیجه قادر به توجیه مشتری نیست یک نقطه ضعف محسوب می شود
 • وجود یک محصول کارآمد که در مدت طولانی نتوانسته به فروش برسد نیز جزو نقاط ضعف یک کسب و کار می باشد