نظر به لزوم تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه و نیاز مبرم کاربران به یادگیری نحوه استفاده صحیح ، شرکت شبیه سازان منطق اقدام به برگزاری اولین جلسه آموزش رایگان نرم افزار صندوق مکانیزه منطق برای کاربران خود کرده است.

 

به دلیل محدود بودن ظرفیت، برای ثبت نام تا دوشنبه ۱۶ اسفند فرصت دارید

زمان برگزاری کلاس سه شنبه  ۱۷ اسفند ۹۵ در محل شرکت منطق ساعت ۱۴:۳۰

تلفن تماس: ۲-۳۲۴۰۳۸۰۰ داخلی ۱

آدرس: خیابان شهید بهشتی، کوچه امامی(کمالی)، پلاک ۲۳ (روبروی دبستان)، طبقه دوم