اول دوره در حسابداری به معنی زمان تأسیس شرکت یا مؤسسه است.
اما در نرم افزارهای حسابداری به زمان شروع کار با نرم افزار گفته می شود. (حال ممکن است در زمان تأسیس باشد یا بعد از آن)

 

کلیه اطلاعات مربوط به اول دوره در نرم افزار منطق شامل :

  • موجودی اولیه صندوق ها
  • حساب های بانکی
  • اشخاص
  • چک های دریافتی / پرداختی
  • موجودی اولیه کالاها (برای سهولت در ثبت تعداد کالاها، دو نوع لیستی و بارکدی _از ویرایش فروشگاهی ساده به بالا_ در اختیار کاربران قرار داده شده است)
  • مانده حساب پرسنل ( ویرایش فروشگاهی جامع به بالا)
  • مانده حساب شرکا ( ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا)

برای موارد ثبت شده در پنجره اول دوره، دو سند افتتاحیه ثبت می گردد.

این امکان به کاربران داده شده که تاریخ اسناد افتتاحیه را تعیین کرده و یا تغییر دهند. (باید در نظر داشت که قبل از تاریخ تعیین شده، هیچ سندی قابل ثبت نیست)