مدیریت ارتباط با مشتری بر توانمند سازی سازمان، به منظور ارایه خدمات بهتر به مشتریان_از طریق ایجاد فرایندهای خودکار، یکپارچه و قابل اطمینان _ تمرکز داشته؛ که از طریق جمع آوری، پردازش و تلفیق اطلاعات (از منابع گوناگون)، سعی بر پوشش این امر مهم دارد.

اهداف زیر برای سازمانی که CRM را اجرا می نماید، منطقی به نظر می آید :

 • افزایش درآمد حاصل از فروش : با صرف زمان کمتر برای جمع آوری اطلاعات مشتریان، سازمان ها قادر خواهند بود که زمان بیشتری را به خود مشتریان اختصاص دهند، که این امر در بالا بردن درآمد آن ها مؤثر واقع می شود.
 • افزایش سود : شناخت مشتریان و همچنین ارایه ارزش ها یا تخفیف قیمت به آن ها، افزایش سود را به دنبال خواهد داشت.
 • بهبود میزان موفقیت : سازمان ها با اجرای CRM از رفتارهای اشتباه با مشتریان در فرآیند فروش اجتناب می نمایند.
 •  افزایش میزان رضایت مشتریان : آگاهی مشتریان از هم راستایی نیازشان با محصول سازمان ، حس رضایتمندی را در آن ها ایجاد می نماید.

مزایای استفاده از CRM :

 • کاهش زمان و هزینه پاسخ گویی و پوشش نیازهای مشتریان
 • حفظ مشتریان قدیمی و جلب رضایت آنها
 • جذب و سازمان دهی مشتریان جدید
 • ارتقای سطح ارایه خدمات به مشتریان
 • افزایش فرصت‌های بازاریابی و فروش
 • کاهش هزینه های فروش، بازاریابی، تبلیغات، توزیع، خدمات و پشتیبانی
 • برتری یافتن نسبت به سایر رقبا در شناسایی جذب موقعیت های بازار
 • دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات و محصولات جاری
 • بالا بردن سطح فروش و در راستای آن افزایش سود و درآمد
 • ایجاد امنیت، سرعت و دقت در بهره گیری و استفاده از اطلاعات
 • کوتاه کردن چرخه فروش و ارایه خدمات

تمام امکانات CRM منطق قابل اضافه شدن به نرم افزار حسابداری منطق هستند، بنابراین می توانید امکانات CRM را در هر یک از ویرایش های حسابداری منطق استفاده نمایید.

مدیریت ارتباط با مشتری منطق (CRM)

لیست قیمت مدیریت ارتباط با مشتری:

کد

نام امکان

قیمت(تومان)

امکان پیش نیاز

۸۰۱

مدیریت پیشرفته طرف حساب ها

۱۸۰٫۰۰۰

۸۰۲

نمایندگی ها

۱۴۰٫۰۰۰

طرف حساب های پیشرفته

۸۰۳

محصولات

۱۴۰٫۰۰۰

۸۰۴

ایده ها

۱۰۰٫۰۰۰

۸۰۵

طرف حساب های احتمالی

۱۰۰٫۰۰۰

طرف حساب های پیشرفته

۸۰۶

هدایا

۱۰۰٫۰۰۰

۸۰۷

رقبا

۱۸۰٫۰۰۰

۸۰۸

پیشنهادات

۱۰۰٫۰۰۰

۸۰۹

جلسات

۱۲۰٫۰۰۰

۸۱۰

شکایات

۱۰۰٫۰۰۰

۸۱۱

یادآوری

۱۰۰٫۰۰۰

۸۱۲

نظرسنجی

۱۴۰٫۰۰۰

۸۱۳

ضمانت نامه

۱۰۰٫۰۰۰

۸۱۴

مناطق

۱۴۰٫۰۰۰

۸۱۵

قراردادها

۱۰۰٫۰۰۰

۸۱۶

تبلیغات

۱۸۰٫۰۰۰

۸۱۷

کارتابل

۱۴۰٫۰۰۰

۸۱۸

اطلاعات بازاریابان

۱۰۰٫۰۰۰

۸۱۹

بایگانی اسناد (ذخیره پرونده ها)

۱۴۰٫۰۰۰

۸۲۰

امکان ارسال و دریافت فکس

۱۰۰٫۰۰۰

۸۲۱

دبیرخانه

۲۴۰٫۰۰۰

۸۲۲

گزارش ساز پویا

۳۰۰٫۰۰۰

جمع کل

مبلغ کل در صورت خرید امکانات

بصورت کامل با تخفیف

 • نحوه خرید :

درصورتیکه نرم افزار حسابداری منطق را از قبل خریداری کرده اید، با شرکت تماس گرفته و امکانات مورد نظر خود را سفارش دهید.

CD حاوی امکانات به شما داده خواهد شد، بعلاوه قفل سخت افزاری شما را تحویل و قفلی که امکانات خریداری شده در آن فعال شده است، به شما تحویل داده می شود.

درصورتیکه نرم افزار حسابداری منطق را ندارید، ابتدا ویرایش مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید و با شرکت تماس بگیرید تا بسته نرم افزاری منطق بعلاوه امکانات CRM مد نظر شما، به شما تحویل داده شود.