آموزش تخصصی حسابداری 

سرفصل دورهمدت دورهپیش نیازشهریه
حسابداری مقدماتی
۱۰ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
___________
۱۵۰٫۰۰۰ تومان
نرم افزار منطق مقدماتی
(فروشگاهی، صندوق مکانیزه)
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی
۱۲۰٫۰۰۰ تومان
حسابداری صنعتی
۱۰ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی
۱۵۰٫۰۰۰ تومان
نرم افزار منطق صنعتی
(رستوران، تولیدی)
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
نرم افزار منطق مقدماتی، حسابداری صنعتی
۱۲۰٫۰۰۰ تومان
حقوق و دستمزد
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
۸۰٫۰۰۰ تومان
اموال و دارایی
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
۸۰٫۰۰۰ تومان
شعب
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
۸۰٫۰۰۰ تومان
شرکت ها
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
۸۰٫۰۰۰ تومان
حسابداری مالی (وجوه نقد)
۵ جلسه / ۹۰ دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
۸۰٫۰۰۰ تومان

آموزش تخصصی و حرفه ای برنامه نویسی 

سرفصل دورهنوع دورهمدت  دورهشهریه
++cمقدماتی۱۰ جلسه / ۹۰ دقیقه ای۲۰۰٫۰۰۰ تومان
++cپیشرفته۱۰ جلسه / ۹۰ دقیقه ای۲۵۰٫۰۰۰ تومان
++visual cمقدماتی۱۰ جلسه / ۹۰ دقیقه ای۳۰۰٫۰۰۰ تومان
++visual cپیشرفته۱۰ جلسه / ۹۰ دقیقه ای۳۵۰٫۰۰۰ تومان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

دوره های آموزشی شرکت شبیه سازان منطق و قیمت ها مربوط به سال ۱۳۹۷ می باشد.