با انتقال داده های خود به اینترنت از هر مکانی در این کره خاکی، بدون محدودیت می توانید به اطلاعات سازمان خود دسترسی داشته باشید.

این روش با تمام خوبی هایی که دارد، دارای یک اشکال بزرگ و مهم یعنی وابستگی به اینترنت است. لذا با قطع شدن اینترنت، دسترسی شما نیز از بین میرود.

به همین منظور بر آن شدیم تا راه حلی مناسب برای برطرف کردن این مشکل بیابیم.

در نهایت پس از بررسی های انجام شده، شرکت منطق راه حل سیستم حسابداری آفلاین (Offline) منطق را طراحی و راه اندازی نمود تا حتی در صورت قطع بودن اینترنت، بتوان به برخی از اطلاعات مهم از جمله  فاکتورها، طرف حسابها، کالاها و …دسترسی پیدا کرد.

با این امکان می توانید عملیات انجام شده _به طور مثال ثبت فاکتور_ درحالت آفلاین را با وصل شدن مجدد اینترنت، به پایگاه داده آنلاین _بدون بروز هیچ خللی در حساب هایتان_ انتقال دهید.