شرکت شبیه سازان منطق از ابتدای سال ۹۸ فعالیت خود را در آدرس جدید ادامه خواهد داد.

کرج، خیابان برغان(مفتح)، نبش کوچه هاشمی نژاد ،ساختمان حاتم، طبقه پنجم