نرم افزار طراح خبره ویرایش ساده

190,000 تومان

ساده

شناسه محصول: کد 230 دسته:

توضیحات

در ویرایش ساده شما فقط می توانید یک مجله تعریف کنید و برنامه قابلیت تعریف کاربران و تعریف اجازه های دسترسی برای آنها را ندارد، یعنی برنامه از کاربر کلمه عبور نمی گیرد.

در این ویرایش بانک کلمات دارای ۱۶ تخصص مختلف است.  در این ویرایش شما امکان طراحی خودکار و Undo و Redo را در هنگام طراحی جدول ندارید. در بانک کلمات حداکثر می توانید تا ۱۰۰۰۰ کلمه داشته باشید. حداکثر اندازه جداول شما ۱۵*۱۵ خواهد بود.