• منطق ویرایش بازرگانی (کد254)

مناسب برای شرکت ها و مؤسسات پخش و بازرگانی

 • مشاهده موجودی انبار، صندوق ها با ریز عملکرد(چند انبار و چند صندوق)
 • تعریف پروژه و مرتبط نمودن آن با تمام اسناد صادره و امکان مشاهده ریزحساب  هر کدام (گزارش گردش دفتر تفضیلی)
 • تعریف پرسنل با حقوق ثابت و پورسانتی، دریافت گزارشات مربوطه، انتخاب و محاسبه پورسانت پرسنل در هر فاکتور 
 • تعریف شرکا و تعیین میزان سرمایه گذاری به صورت درصد یا تعداد سهام و پرداخت سود براساس سهم هر یک

 • امکان دریافت و پرداخت چک از/به شرکا و تأثیرگذاری بر روی میزان جاری و برداشت شرکا
 • امکان تعریف گروه برای خدمات تا 3 سطح، تعریف تنخواه گردان و گزارشات مرتبط با آن 
 • دریافت و پرداخت تخفیف نقدی و غیر نقدی، تعریف صندوق به تعداد دلخواه با امکان مراوده مالی، واریز و برداشت
 • ثبت درآمد و هزینه، دریافت و پرداخت مشتری، واریز و برداشت از صندوق یا حساب و امکان جابجایی وجوه نقد 
 • صدور فاکتور خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، ضایعات، فروش خدمات و پیش فاکتور با امکان چاپ سفارشی

 • امکان فروش همزمان کالا و خدمات، ارائه تخفیف به صورت سطری و کلی ، تعریف اضافات و کسورات در فاکتور
 • صدورفاکتور فروش نقدی با امکان اتصال به فیش پرینتر، دستگاه کارتخوان و تعریف بارکد دستی خودکار 

 • فاکتور فروش نقدی با 192 دکمه برای کالاهای پرفروش، امکان گروه بندی دکمه ها و صدور فاکتور موقت تا 10عدد 
 • گزارش گیری، ویرایش، حذف و چاپ اسناد و فاکتور های ثبت شده، اول دوره و بازسازی کاردکس کالا
 • ایجاد فاکتور خرید خدمات، چاپ فاکتور با فرمت متفاوت، ایجاد سند دستی و مدیریت سرفصل های حسابداری
 • ارائه پیش فاکتور خرید، خرید و فروش امانی، امکان تقسیط فاکتور خرید و فروش و هشدار در زمان سررسید قسط
 • تعریف نوع برای فاکتور، ثبت کرایه حمل در فاکتور خرید و امکان سرشکن نمودن کرایه و تخفیف بر روی قیمت کالا 
 • امکان تعیین واسطه در فاکتور فروش با اعمال مبلغ پورسانت 
 • ثبت هزینه و فایل ضمیمه در فاکتور ها ، تعیین همزمان بازاریاب و پخش کننده در فاکتور و تخصیص خودکار پورسانت 
 • امکان ذخیره تاریخچه تغییرات اسناد و فاکتور، امکان رأس گیری فاکتور های نسیه 
 • مشاهده سود هر فاکتور، تاریخچه تغییر قیمت کالا، ثبت قیمت روی کالا و انتقال اختلاف قیمت به عنوان تخفیف 

 • دارا بودن امکان پورسانتینگ برای خرید و فروش های واسطه ای 
 • رأس گیری زمانی و مبلغی چک با قابلیت چاپ چک، تصویر چک، ذخیره تاریخچه تغییرات چک، اصلاح لیستی چک و امکان تعریف دسته چک 

 • امکان دریافت و پرداخت تجمیعی وجه نقد، تعیین وضعیت و خرج لیستی چک ها و ذخیره تاریخچه تغییر چک 
 • انواع گزارشات اعم از : گزارش مطالبات مشتریان،  خرید و فروش کالا و خدمات، ضایعات و گزارش موجودی ریالی و تعدادی کالا
 • گزارش عملکرد حسابداری، صورت سود و زیان، دفاتر روزنامه، معین، تفضیلی، مشاهده اسناد و تراز آزمایشی کل و معین 
 • گزارش کاردکس و گردش کالا، صورت سرمایه ، فروش روزانه، ریز هزینه ها، گزارشات نموداری مربوط به کالا، چک و ...

 • گزارش نموداری پیشرفته براساس سود فاکتور و سود خالص، حقوق و ...، عملکرد کلی حساب ها در دوره مشخص

 • امکان تهیه گزارشات دلخواه به صورت تعیین پارامترهای مورد نظر (گزارش ساز پویا )

 • گزارش نموداری پیشرفته در بازه های مختلف زمانی از روند فروش
 • آمار فروش مقایسه ای در بازه های مختلف سال، گزارش پیش بینی نقدینگی، گزارش دفتر فروش و گزارش جامع طرف حساب های راکد، پرسود ترین و ...
 • بررسی وضعیت فعلی فروش، برنامه ریزی برای آینده و تعیین اهداف برای فروش
 • تحلیل تمام عملکرد فروش شرکت با داشبورد مدیریتی فروش برای تصمیم گیری و نظارات مدیران 
 • تراز آزمایشی 4 ستونی دفتر کل، معین، جستجوی اسناد، ذخیره تاریخچه تغییرات اسناد و شماره عطف سند 
 • استفاده از واحد دوم کالا، امکان ثبت طول/عرض/مساحت برای کالاها 

 • تعریف واحد دوم و سوم سفارشی برای کالاها 
 • ایجاد10 قیمت فروش و 5 قیمت خرید با اسامی دلخواه برای هر کالا، تعریف کالا با واحدی دیگر برای خرید های فله ا ی
 • امکان ثبت برند، شماره سریال برای کالا ، ثبت تأمین کنندگان کالا، ثبت حواله و رسید کالا و مشاهده کاردکس لیستی کالاها 
 • اصلاح لیستی طرف حساب ها و ذخیره تصویر طرف حساب ها 

 • ایجاد لیست سیاه برای طرف حساب و مشاهده کلیه مراودات مشتری با قابلیت سفارش سازی اطلاعات داده شده 
 • تاریخچه تغییرات مشخصات طرف حساب ها اعم از : نام، گروه، حد اعتبار و شرایط کاری
 • ذخیره 3 قیمت فروش آخر به یک طرف حساب، تاریخچه قیمت خرید و فروش هر کالا و تعریف کلاس قیمت 

 • ثبت جزئی ترین اطلاعات مشتریان اعم از هر تعداد آدرس، طرف تماس، درصد پیش فرض تخفیف و مالیات، نحوه آشنایی، یادداشت، ملاقات، گزارش گیری و بسیار اطلاعات مفید دیگر- حد اعتبار نسیه و چک و اعمال دقیق در تمام قسمت های حسابداری
 • تعیین انواع دستمزد به ازای هر کالا و خدمات برای پرسنل و محاسبه خودکار در فاکتور 
 • ثبت سفارش، تأیید و یا عدم تأیید سفارش توسط مسئولان مربوطه برای روند بهتر فروش 
 • امکان ذخیره تصویر پرسنل، کالا و طرف حساب،تعریف گروه پرسنل و مشاهده سابقه ورود و خروج آن ها  

 • ایجاد سطح دسترسی پیشرفته به انبار، صندوق، حساب بانکی، گروه های طرف حساب ها و امکان تعیین نمودن محدودیت روز اصلاح سند برای هر کاربر
 • امکان تبدیل واحد پول (ریال به تومان / تومان به ریال) با اعمال بدون نقض در تمامی اسناد و داده های ثبت شده 
 • ارائه گزارش فصلی طبق استاندارد اداره مالیات
ابزارها 
- امکان پشتیبان ­گیری  به صورت دستی و یا خودکار با تعیین مسیر دلخواه برای ذخیره فایل و یا رایت روی سی دی به صورت مستقیم، با قابلیت بازیابی اطلاعات

- تعریف کاربر به صورت نامحدود با تعیین سطح دسترسی بسیار پیشرفته و یادداشت بین کاربران با امکان چاپ نام کاربر در انواع چاپ 

- ابزار های کاربردی از جمله دفترچه تلفن، تقویم، لیست وظایف، ماشین حساب، امکان طراحی و چاپ بارکد، چاپ پاکت نامه، ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل و قابلیت ارسال پیام کوتاه (با خرید امکان )  

- امکان اتصال به دستگاه های چاپ بارکد، کالرآیدی 4،2و8 خط، نمایشگر مشتری و دستگاه های کارتخوان بانک  و دستگاه ضبط مکالمات

- قابلیت اجرا تحت شبکه محلی و یا اینترنتی با تعداد نامحدود سیستم 

کالا
امکان دو واحدی نمودن دارد
تخفیف تعیین دو سطح تخفیف برای کالاها و به صورت مجزا برای هر قیمت فروش, تعیین حداکثر تخفیف, ثبت تخفیف به صورت سطری و کلی در فاکتور.
تصویر کالا دارد
ثبت بارکد ایجاد بارکد ترتیبی و معنی دار به کالاهای بدون بارکد و استاندارد کردن بارکد های ناقص
سطح بندی کالاها دو یا سه سطحی
قیمت های فروش تعیین ده قیمت فروش
مالیات و عوارض تعیین مالیات و عوارض به صورت پیش فرض برای کالاها و یا فاکتور به صورت کلی و سطری
چاپ بارکد به صورت تکی و چندتایی دارد
کلاس های قیمت دارد
ثبت خصوصیات کالا ثبت قیمت خرید و فروش, موجودی اولیه, فعال و غیر فعال نمودن یک کالا در انباری خاص, مشاهده خریداران و فروشندگان کالا, تعیین تامین کنندگان کالا, مشاهده روند تغییر قیمت خرید و فروش و...
محاسبه سود کالاها (میانگین) دارد
انبار
انبار تعریف انبار به تعداد نا محدود.
انبار گردانی دارد
جابه جایی بین انبارها دارد
صدور حواله از انبار دارد
فاکتور
ثبت پرسنل در فاکتور ثبت سه پرسنل و محاسبه دقیق پورسانت تعیین شده برای هر پرسنل و ثبت در دفتر تفضیلی
حواله کالاهای فاکتور فروش دارد
خواندن بارکد از ترازوی دیجیتال دارد
فاکتور تعیین انبار به صورت سطری و کلی, تعریف اضافات و کسورات مختلف در انبار, تغییر حسابهای در گیر در فاکتور. تسویه فاکتور به صورت نقدی, چکی, نسیه و یا به صورت تجمیعی, امکان ویراش, حذف و چاپ مجدد فاکتور و...
فاکتور خرید خدمات دارد
فاکتور قسطی امکان قسط بندی فاکتورها با هشدار در تاریخ قسط
فاکتور نقدی دارد, تعریف 192 دکمه پرفروش برای کالاها, ثبت ده فاکتور موقت برای افراد داخل صف و...
فاکتورهای امانی دارد
فایل ضمیمه و هزینه دارد
پیش فاکتور خرید دارد
خزانه داری
تنزیل چک دارد
ثبت مراحل چک ثبت و پیگیری چکهای دریافتی و پرداختی و تعیین وضعیت لیستی چکها
حسابهای بانکی تعریف حساب های بانکی به تعداد دلخواه با امکان واریز و برداشت, مراوده مالی بین صندوق ها و حساب های بانکی
دسته چک دارد
راس گیری چک دارد
صندوق تعریف صندوق به تعداد دلخواه با امکان واریز و برداشت, مراوده مالی بین صندوق ها و حساب های بانکی
چاپ روی چک دارد
حسابداری
بستن حساب ها دارد
تراز حساب های معین دو و چهار ستونی
تراز حساب های کل دو و چهار ستونی
درآمد و هزینه دارد
دفتر تفضیلی دارد
دفتر روزنامه دارد
دفتر معین دارد
دفتر کل دارد
سند دستی دارد
مدیریت کدینگ حسابداری دارد
نمایش اسناد دارد
طرف حسابها
دسته بندی طرف حساب یک و دو سطحی
مشتریان ثبت جزعی ترین اطلاعات مشتریان اعم از ثبت آدرس, طرف تماس ها, حساب های بانک و... به صورت نامحدود, درصد پیش فرض مالیات و تخفیف, دلایل انتخاب و رد شرکت ما, ذخیره یادداشت برای مشتریان و ثبت ملاقات, جلسات, پیگیری ها و...

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

منطق ویرایش بازرگانی (کد254)

 • تولیدکننده: منطق
 • مدل کالا: 254
 • موجودی: در انبار
 • 948,000 تومان


کالاهای مرتبط

منطق ویرایش فروشگاهی جامع (کد242)

منطق ویرایش فروشگاهی جامع (کد242)

مناسب برای کسب و کارهای متوسط و بزرگتعریف کالا، حساب های بانکی و طرف حساب به تعداد دلخواه با مشاهده ریز فعالیت های هر کدام&nb..

148,000 تومان

منطق ویرایش شرکتی (کد246)

منطق ویرایش شرکتی (کد246)

مناسب برای شرکت های کوچک و متوسطتعریف کالا، حساب های بانکی و طرف حساب به تعداد دلخواه با مشاهده ریز فعالیت های هر کدام م..

238,000 تومان

منطق ویرایش پخش (کد251)

منطق ویرایش پخش (کد251)

مناسب برای شرکت ها و مؤسسات پخشتعریف کالا، حساب های بانکی و طرف حساب به تعداد دلخواه با مشاهده ریز فعالیت های هر کدام مش..

398,000 تومان

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال