• ویرایش بازرگانی منطق (کد254)

مناسب برای شرکت ها و مؤسسات پخش و بازرگانی

 • مشاهده موجودی انبار، صندوق با ریز عملکرد (چند انبار و چند صندوق)
 • تعریف پروژه و مرتبط نمودن آن با تمام اسناد صادره و امکان مشاهده ریزحساب  هر کدام (گزارش گردش دفتر تفضیلی)
 • تعریف پرسنل با حقوق ثابت و پورسانتی، دریافت گزارشات مربوطه، انتخاب و محاسبه پورسانت پرسنل در هر فاکتور 
 • تعریف شرکا و تعیین میزان سرمایه گذاری به صورت درصد یا تعداد سهام و پرداخت سود براساس سهم هر یک
 • امکان دریافت و پرداخت چک از/به شرکا و تأثیرگذاری بر روی میزان جاری و برداشت شرکا
 • امکان تعریف گروه برای خدمات تا 3 سطح، تعریف تنخواه گردان و گزارشات مرتبط با آن 
 • تعریف صندوق به تعداد دلخواه، ثبت درآمد و هزینه و مراودات بین صندوق و حساب
 • دریافت و پرداخت (تجمیعی) از/به طرف حساب، واریز و برداشت صندوق یا حساب، دریافت و پرداخت تخفیف (نقدی/غیر نقدی) از/به طرف حساب با چاپ روکش سند
 • صدور فاکتور خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، ضایعات، فروش خدمات و پیش فاکتور با امکان چاپ سفارشی
 • امکان فروش همزمان کالا و خدمات، ارائه تخفیف به صورت سطری و کلی ، تعریف اضافات و کسورات در فاکتور
 • صدورفاکتور فروش نقدی با امکان اتصال به فیش پرینتر، دستگاه کارتخوان و تعریف بارکد دستی خودکار 
 • فاکتور فروش نقدی با 192 دکمه برای کالاهای پرفروش، امکان گروه بندی دکمه ها و صدور فاکتور موقت تا 10عدد 
 • گزارش گیری، ویرایش، حذف و چاپ اسناد و فاکتور های ثبت شده، اول دوره و بازسازی کاردکس کالا
 • ایجاد فاکتور خرید خدمات، چاپ فاکتور با فرمت متفاوت، ایجاد سند دستی و مدیریت سرفصل های حسابداری

 • ارائه پیش فاکتور خرید، خرید و فروش امانی، امکان تقسیط فاکتور خرید و فروش و هشدار در زمان سررسید قسط
 • تعریف نوع برای فاکتور، ثبت کرایه حمل در فاکتور خرید و امکان سرشکن نمودن کرایه و تخفیف بر روی قیمت کالا 
 • امکان تعیین واسطه در فاکتور فروش با اعمال مبلغ پورسانت 
 • ثبت هزینه و فایل ضمیمه در فاکتور ها، تعیین همزمان بازاریاب، پخش کننده و مأمور وصول در فاکتور و تخصیص خودکار پورسانت 
 • امکان ذخیره تغییرات فاکتورها و رأس گیری فاکتور های نسیه 
 • مشاهده سود هر فاکتور، تاریخچه تغییر قیمت کالا، ثبت قیمت روی کالا و انتقال اختلاف قیمت به عنوان تخفیف 
 • دارا بودن امکان پورسانتینگ برای خرید و فروش های واسطه ای 
 • امکان ثبت انواع چک دريافتی/پرداختی و تعيين وضعيت چک (از قبيل پاس، خرج، برگشت، ابطال، تنزيل، به حساب خواباندن و يا عودت چک) با قابليت ثبت چک ضمانتی
 •  تعريف دسته چک، ذخيره تصوير و يا چاپ روی چک با امکان رأس گيری زمانی و مبلغی چک همراه با عمليات ليستی چک ها (تعيين وضعيت، اصلاح و خرج لیستی) و ذخيره تاريخچه تغييرات چک
 • انواع گزارشات اعم از : گزارش مطالبات مشتریان،  خرید و فروش کالا و خدمات، ضایعات و گزارش موجودی ریالی و تعدادی کالا
 • گزارش عملکرد حسابداری، صورت سود و زیان، دفاتر کل_معین_تفضیلی_روزنامه و مشاهده اسناد
 • تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی دفاتر کل، معين، تفضیلی و ترازآزمایشی تمام حساب های معین

 • امکان جستجوی اسناد با قابلیت ذخیره تاریخچه تغییرات اسناد و اختصاص شماره عطف به سند 
 • امکان قطعی کردن اسناد و برگشت از آن
 • گزارش کاردکس و گردش کالا، صورت سرمایه ، فروش روزانه، ریز هزینه ها، گزارشات نموداری مربوط به کالا، چک و ...
 • گزارش نموداری پیشرفته براساس سود فاکتور و سود خالص، حقوق و ...، عملکرد کلی حساب ها در دوره مشخص
 • امکان تهیه گزارشات دلخواه به صورت تعیین پارامترهای مورد نظر (گزارش ساز پویا )
 • گزارش نموداری پیشرفته در بازه های مختلف زمانی از روند فروش
 • آمار فروش مقایسه ای در بازه های مختلف سال، گزارش پیش بینی نقدینگی، گزارش دفتر فروش و گزارش جامع طرف حساب های راکد، پرسود ترین و ...
 • بررسی وضعیت فعلی فروش، برنامه ریزی برای آینده و تعیین اهداف برای فروش
 • تحلیل تمام عملکرد فروش شرکت با داشبورد مدیریتی فروش برای تصمیم گیری و نظارات مدیران 
 • استفاده از واحد دوم کالا، امکان ثبت طول/عرض/مساحت برای کالاها 
 • تعریف واحد دوم و سوم سفارشی برای کالاها 
 • ایجاد10 قیمت فروش و 5 قیمت خرید با اسامی دلخواه برای هر کالا، تعریف کالا با واحدی دیگر برای خرید های فله ا ی
 • امکان ثبت برند، شماره سریال برای کالا ، ثبت تأمین کنندگان کالا، ثبت حواله و رسید کالا و مشاهده کاردکس لیستی کالاها 
 • اصلاح لیستی طرف حساب ها و ذخیره تصویر طرف حساب ها 

 • ایجاد لیست سیاه برای طرف حساب و مشاهده کلیه مراودات مشتری با قابلیت سفارش سازی اطلاعات داده شده 
 • تاریخچه تغییرات مشخصات طرف حساب ها اعم از : نام، گروه، حد اعتبار و شرایط کاری
 • ذخیره 3 قیمت فروش آخر به یک طرف حساب، تاریخچه قیمت خرید و فروش هر کالا و تعریف کلاس قیمت 
 • ثبت جزئی ترین اطلاعات طرف حساب ها اعم از ضمانتنامه ها، آدرس ها (شعب )، پرسنل مرتبط و ... یادداشت، ملاقات، پیگیری و نیازها، مشاهده لیست تماس و پیام های کوتاه و بسیاری پارامترهای مربوط به ارتباط با مشتریان  
 • تعیین انواع دستمزد به ازای هر کالا و خدمات برای پرسنل و محاسبه خودکار در فاکتور 
 • ثبت سفارش، تأیید و یا عدم تأیید سفارش توسط مسئولان مربوطه برای روند بهتر فروش 
 • امکان ذخیره تصویر پرسنل، کالا و طرف حساب،تعریف گروه پرسنل و مشاهده سابقه ورود و خروج آن ها  
 • ایجاد سطح دسترسی پیشرفته به انبار، صندوق، حساب بانکی، گروه های طرف حساب ها و امکان تعیین نمودن محدودیت روز اصلاح سند برای هر کاربر
 • امکان تبدیل واحد پول (ریال به تومان / تومان به ریال) با اعمال بدون نقض در تمامی اسناد و داده های ثبت شده 
 • ارائه گزارش فصلی طبق استاندارد اداره مالیات

ابزارها 
- امکان پشتیبان ­گیری  به صورت دستی و یا خودکار با تعیین مسیر دلخواه برای ذخیره فایل و یا رایت روی سی دی به صورت مستقیم، با قابلیت بازیابی اطلاعات

- تعریف کاربر به صورت نامحدود با تعیین سطح دسترسی بسیار پیشرفته و یادداشت بین کاربران با امکان چاپ نام کاربر در انواع چاپ 

- ابزار های کاربردی از جمله دفترچه تلفن، تقویم، لیست وظایف، ماشین حساب، امکان طراحی و چاپ بارکد، چاپ پاکت نامه، ورود اطلاعات از طریق فایل اکسل و قابلیت ارسال پیام کوتاه (با خرید امکان )  

- امکان اتصال به دستگاه های چاپ بارکد، کالرآیدی 4،2و8 خط، نمایشگر مشتری و دستگاه های کارتخوان بانک  و دستگاه ضبط مکالمات

- قابلیت اجرا تحت شبکه محلی و یا اینترنتی با تعداد نامحدود سیستم 

کالا
امکان دو واحدی نمودن دارد
تخفیف تعیین دو سطح تخفیف برای کالاها و به صورت مجزا برای هر قیمت فروش, تعیین حداکثر تخفیف, ثبت تخفیف به صورت سطری و کلی در فاکتور.
تصویر کالا دارد
ثبت بارکد ایجاد بارکد ترتیبی و معنی دار به کالاهای بدون بارکد و استاندارد کردن بارکد های ناقص
سطح بندی کالاها دو یا سه سطحی
قیمت های فروش تعیین ده قیمت فروش
مالیات و عوارض تعیین مالیات و عوارض به صورت پیش فرض برای کالاها و یا فاکتور به صورت کلی و سطری
چاپ بارکد به صورت تکی و چندتایی دارد
کلاس های قیمت دارد
ثبت خصوصیات کالا ثبت قیمت خرید و فروش, موجودی اولیه, فعال و غیر فعال نمودن یک کالا در انباری خاص, مشاهده خریداران و فروشندگان کالا, تعیین تامین کنندگان کالا, مشاهده روند تغییر قیمت خرید و فروش و...
محاسبه سود کالاها (میانگین) دارد
انبار
انبار تعریف انبار به تعداد نا محدود.
انبار گردانی دارد
جابه جایی بین انبارها دارد
صدور حواله از انبار دارد
فاکتور
ثبت پرسنل در فاکتور ثبت سه پرسنل و محاسبه دقیق پورسانت تعیین شده برای هر پرسنل و ثبت در دفتر تفضیلی
حواله کالاهای فاکتور فروش دارد
خواندن بارکد از ترازوی دیجیتال دارد
فاکتور تعیین انبار به صورت سطری و کلی, تعریف اضافات و کسورات مختلف در انبار, تغییر حسابهای در گیر در فاکتور. تسویه فاکتور به صورت نقدی, چکی, نسیه و یا به صورت تجمیعی, امکان ویراش, حذف و چاپ مجدد فاکتور و...
فاکتور خرید خدمات دارد
فاکتور قسطی امکان قسط بندی فاکتورها با هشدار در تاریخ قسط
فاکتور نقدی دارد, تعریف 192 دکمه پرفروش برای کالاها, ثبت ده فاکتور موقت برای افراد داخل صف و...
فاکتورهای امانی دارد
فایل ضمیمه و هزینه دارد
پیش فاکتور خرید دارد
خزانه داری
تنزیل چک دارد
ثبت مراحل چک ثبت و پیگیری چکهای دریافتی و پرداختی و تعیین وضعیت لیستی چکها
حسابهای بانکی تعریف حساب های بانکی به تعداد دلخواه با امکان واریز و برداشت, مراوده مالی بین صندوق ها و حساب های بانکی
دسته چک دارد
راس گیری چک دارد
صندوق تعریف صندوق به تعداد دلخواه با امکان واریز و برداشت, مراوده مالی بین صندوق ها و حساب های بانکی
چاپ روی چک دارد
حسابداری
بستن حساب ها دارد
تراز حساب های معین دو و چهار ستونی
تراز حساب های کل دو و چهار ستونی
درآمد و هزینه دارد
دفتر تفضیلی دارد
دفتر روزنامه دارد
دفتر معین دارد
دفتر کل دارد
سند دستی دارد
مدیریت کدینگ حسابداری دارد
نمایش اسناد دارد
طرف حسابها
دسته بندی طرف حساب یک و دو سطحی
مشتریان ثبت جزعی ترین اطلاعات مشتریان اعم از ثبت آدرس, طرف تماس ها, حساب های بانک و... به صورت نامحدود, درصد پیش فرض مالیات و تخفیف, دلایل انتخاب و رد شرکت ما, ذخیره یادداشت برای مشتریان و ثبت ملاقات, جلسات, پیگیری ها و...

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ویرایش بازرگانی منطق (کد254)

 • تولیدکننده: منطق
 • مدل کالا: 254
 • موجودی: در انبار
 • 948,000 تومان


کالاهای مرتبط

ویرایش فروشگاهی جامع منطق (کد242)

ویرایش فروشگاهی جامع منطق (کد242)

مناسب برای کسب و کارهای متوسط و بزرگ                  تعریف کالا، حساب های بانکی و طر..

178,000 تومان

ویرایش شرکتی منطق (کد246)

ویرایش شرکتی منطق (کد246)

مناسب برای شرکت های کوچک و متوسطتعریف کالا، حساب های بانکی و طرف حساب به تعداد دلخواه با مشاهده ریز فعالیت های هر کدام م..

278,000 تومان

ویرایش پخش منطق (کد251)

ویرایش پخش منطق (کد251)

مناسب برای شرکت ها و مؤسسات پخشتعریف کالا، حساب های بانکی و طرف حساب به تعداد دلخواه با مشاهده ریز فعالیت های هر کدام مش..

448,000 تومان

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال