هوش تجاری منطق (BI)

  

نرم افزار هوش تجاری منطق

Business Intelligence / BI = داشتن دانشی فراگیر از همه عوامل تاثیر گذار بر سازمان


 زیر سیستم فروش

 زیر سیستم مدیریت

زیر سیستم تحلیل و گزارشگیری

زیر سیستم محصولات

زیر سیستم بازار

لیست قیمت 

کد

نام امکان

قیمت (تومان)

851

اهداف فروش

150.000

852

نقاط قوت و ضعف

100.000

853

بازار هدف

100.000

854

قیمت گذاری

150.000

855

فرصت ها و تهدید ها

100.000

856

تصمیمات راهبردی

100.000

857

پیش بینی فروش

300.000

859

گزارشات نموداری پیشرفته

200.000

860

داشبورد مدیریتی فروش

300.000

861

کارت تخفیف هوشمند

140.000

862

دسته بندی طرف حساب ها

120.000
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال