سیستم ثبت اموال و دارایی در نرم افزار منطق


دارایی های ثابت مهمترین بخش یک اداره یا سازمان می باشد که بیشترین سرمایه را به خود اختصاص میدهد و هر مدیری خواستار اطلاع از وضعیت آن است.


از جمله امکانات نرم افزار اموال و دارایی منطق :

  • ثبت اطلاعات دقیق مربوط به دارایی با امکان گزارش گیری
  • ثبت اموال و دارایی با مشخص نمودن طرف حساب خریداری شده و اطلاع از باقی مانده حساب و چک های پرداختی
  • مشاهده لیست دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
  • ثبت اطلاعات کلی و جزئی اموال
  • مشاهده اموال اسقاطی 
  • مشاهده مکان استقرار اموال 
  • محاسبه استهلاک  از تاریخ خرید تا پایان عمر مفید / به صورت خودکار یا از تاریخ مورد نظر کاربر 
  • جدول استهلاک دارایی در سالهای مختلف
  • امکان در نظر گرفتن استهلاک مستقیم، نزولی و بدون استهلاک برای دارایی های استهلاک ناپذیر مانند زمین و...
  • نمایش استهلاک سنوات، انباشته، جاری و ارزش دفتری در سال جاری
بازگشت به صفحه قبلیهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال