مسئولیت اجتماعی

- رویکرد ما توسعه پایدار است که بر این مبنا به حفظ درختان و توسعه صنعتی سبز کمک می کنیم.

- کوشش ما در جهت رشد و شکوفایی و آگاهی و همچنین اشتغال زایی در جامعه است.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال