آموزش حسابداری


آموزش تخصصی حسابداری در شرکت شبیه سازان منطق


سرفصل دوره

مدت دوره

پیش نیاز

شهریه

حسابداری مقدماتی
10 جلسه / 90 دقیقه ای
___________
150.000 تومان 
نرم افزار منطق مقدماتی
(فروشگاهی، صندوق مکانیزه)
5 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی
120.000 تومان 
حسابداری صنعتی
10 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی
150.000 تومان 
نرم افزار منطق صنعتی
(رستوران، تولیدی)
5 جلسه / 90 دقیقه ای
نرم افزار منطق مقدماتی، حسابداری صنعتی
120.000 تومان 
حقوق و دستمزد
5 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
80.000 تومان 
اموال و دارایی
5 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
80.000 تومان
شعب
5 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
80.000 تومان
شرکت ها
5 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
80.000 تومان
حسابداری مالی (وجوه نقد)
5 جلسه / 90 دقیقه ای
حسابداری مقدماتی ، نرم افزار مقدماتی
80.000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال