امنیت اطلاعات در نرم افزار منطق


امنيت اطلاعات نرم افزاري به مفهوم حفاظت و مراقبت از پايگاه و درگاه هاي اطلاعاتي در مقابل هرگونه مخاطره و تهديد می باشد؛ که شامل دسترسي، تغيير يا انهدام غير مجاز اطلاعات می شود.


نرم افزار منطق با توجه به استاندارد ها که مبني بر حفظ محرمانگي، جامعيت و در دسترس بودن اطلاعات براي كاربران داراي مجوز، طراحي و پياده سازي شده است.
هر كاربر با نام و رمز تعریف شده خود، در محدوده اختياراتش فعاليت مي نمايد. تمامی فعاليتهاي كاربر، از ورود به برنامه تا رويت، ثبت، اصلاح و حذف هر قسمت قابل اختيار دهي و گزارش گيري می باشد.  • ثبت تمام تراكنش هاي كاربران از ورود به سیستم تا خروج، با هر رايانه انجام می شود.
  • بروزرساني خودكار براي تمام سرويس گيرندگان صورت می گیرد.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال