سامانه پیامکی در نرم افزار منطق


استفاده از پيامك هر روز دامنه بيشتري از خدمات را تحت پوشش قرار می دهد.

در دسترس بودن تلفن همراه جهت دريافت پيامك با قابلیت سرعت انتشار بالا و سهولت خواندن، باعث كاربرد روز افزون و مفيد اين تكنولوژي شده است .

ارسال متن بصورت پست سنتي زمان بر و پر مخاطره است. راهكارهاي جديد مثل فكس, ايميل و پيامك جايگزيني جديد و مناسب در اين گذار مي باشد. اين فناوري در اتوماسيون اداري منطق مورد توجه قرار گرفته تا بتواند بصورت ارسال موردي و يا گروهي قابل استفاده قرار گيرد و بصورت دو جانبه (با توجه به پنل و مودم) پيامكهاي اعضاء را نيز دريافت نمايد.


  • ارسال پيام به مناسبتهاي تقويمي يا اطلاعيه هاي صنفي بصورت گروهي (با امكان انتخاب و دسته بندي مخاطبين)
  • محاسبه بدهي و ارسال پيامك به اعضا
  •  وصول استعلامها و يا آماده شدن پروانه كسب و...
  • ارسال پيامك به رديف هاي دفترچه تلفن اتحاديه

گوشه ای از امکانات سامانه پیامکی نرم افزار اتوماسیون اداری منطق می باشد.


در سامانه پیامکی اتحادیه ها علاوه بر امکانات موجود در نرم افزار پیام کوتاه منطق امکانات زیر نیز اضافه می شود :

1- نمايش وضعيت كليه پيامك ها در حال ارسال و دريافت

2- مديريت كليه پيامك هاي ارسالي و دريافتي _شامل نمايش و دسته بندي موضوعي آنها ضمن امكان رويت هر پيامك_ به همراه نمايش وابستگي آن به پرونده مربوطه يا دفتر تلفن اتحاديه

3-مديريت تعدادي و ريالي پيامك هاي ارسال شده و اعتبار ريالي آني

4-در هر پرونده صنفي قسمت خاصي براي نمايش پيامك هاي ارسال شده و همچنين پيامك هاي دريافت شده از اين عضو صنفي وجود دارد كه قابل ثبت، بايگاني، قابل نمايش و دسته بندي نيز مي باشد.

5-در نرم افزار اتوماسيون اداري منطق پيامك هاي هوشمند و تعريف شده اي بطور خودكار با امكان حق انتخاب براي صاحب هر پرونده ارسال مي شود.

اين پيامك ها در مواقع خاصي بنا به وضعيت روند جاري پرونده هاي صنفي مانند: وصول تائيديه اماكن و ثبت آن در دبیرخانه و يا هنگام چاپ پروانه كسب و بسياري موارد ديگر بصورت اتوماتيك ارسال ميگردند تا متقاضي اقدامات لازم را نسبت به پيگيري هاي بعدي بعمل آورد.

6- ارسال پیام کوتاه برای افرادی که پیام های تبلیغاتی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده اند نیز امکان پذیر می باشد.

7-ارسال پیام کوتاه گزارشات برای مدیران و کاربران مجاز در لحظه ورود به نرم افزار صورت می گیرد.


 مشاهده بسته های پیام کوتاه منطق 


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال