گزارش مطالبات در نرم افزار منطق


  • مشاهده بدهی و طلب مشتریان و پرسنل شرکت، در بازه زمانی دلخواه با امکان مشاهده ریز اطلاعات هر بدهی یا طلب
  • مشاهده بدهی یا طلب گروه خاصی از مشتریان
  • ارسال پیامک با متن دلخواه به تمام مشتریان یا گروهی از آن ها از لیست 
  • مشاهده گردش تفصیلی و سابقه طرف حساب ها
  • امکان تسویه در همین پنجره

  • نمایش شماره و شرح آخرین سندبازگشت به صفحه قبلی


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

طرف قرارداد با اتاق اصناف البرز عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور داراي مجوز از مرکز توسعه و فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال