نرم افزار حسابداری فرش فروشی

 • معرفی انواع کالاها در فرش فروشی ها و معرفی سایر کالاها براساس نام و نوع آنها
 • امکان محاسبه سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
 • اختصاص توضیح به هر کالا و نمایش در هنگام انتخاب کالا
 • گزارش از لیست تمامی خدمات و کالاها و خروجی اکسل
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت کالاها و خدمات با قابلیت هشدار و یا عدم امکان صدور فاکتور
 • انتخاب عکس کالاها
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • امکان حذف و چاپ فاکتورها به صورت دسته ای
 • نمایش و چاپ فاکتور و انتخاب چاپ لوگو
 • گروه بندی فاکتورها از نظر تسویه شده، تسویه نشده و …
 • صدور انواع فاکتور خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، سفارش خرید و فروش، فاکتور رسید موقت و …
 • معرفی حساب های بانکی و معرفی صندوق ها و تنخواه ها
 • گزارش صورتحساب بانک ها و صندوق ها
 • صورت های مالی شامل صورت سود و زیان و ترازنامه
 • مرور و کنترل اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر، ادغام و مرتب سازی اسناد
 • تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر
 • گزارش تراز آزمایشی۲و ۴ و ۶ ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی
 • تخصیص اعتبار ریالی برای هر شخص
 • تخصیص درصد تخفیف به مشتریان و کالاهای خاص و نمایش در فاکتور
 • امکان نمایش نام کاربر ثبت کننده و ساعت ثبت اسناد در صورتحساب اشخاص
 • گزارش مانده حساب اشخاص براساس گروه های خاص
 • اگزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ بیشترین فروش و …
 • اختصاص سطح دسترسی به امکانات نرم افزار برای هر کاربر

نرم افزار حسابداری مناسب برای صنف دکوراسیون، کابینت سازان، شرکت های بازسازی و زیبا سازی،تزئینات ساختمان

 • ثبت لیست قیمت برای هریک از خدمات و اعمال تخفیف لیست
 • گزارش از لیست کالاها و خدمات به صورت خروجی اکسل
 • امکان محاسبه سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
 • امکان گروه بندی خدمات
 • معرفی انواع خدمات دکوراتورها و کالاهای طراحی دکوراسیون براساس نام و نوع آنها
 • تعیین نام لاتین برای خدمات و کالاها
 • گزارش ریز گردش و جمع گردش در فاکتورهای مختلف براساس تاریخ، مشتری و …
 • محاسبه محیط و مساحت کالاها براساس طول و عرض و ارتفاع مشخص شده در مشخصات فیزیکی فاکتور
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • گروه بندی فاکتورها از نظر تسویه شده، تسویه نشده و …
 • تعیین دکوراتورها در فاکتور به همراه تعیین پورسانت به صورت مبلغی و یا درصدی
 • صدور انواع فاکتور خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، سفارش خرید و فروش، فاکتور رسید موقت و …
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • نمایش و چاپ فاکتورها
 • معرفی حساب های بانکی معرفی صندوق ها و تنخواه
 • معرفی دسته چک ها و گزارش از وضعیت چک های سفید و صادر شده
 • محاسبه راس چک
 • هشدار اطلاعات چک و اسناد پرداختنی به مدیران قبل از سررسید
 • گزارش صورتحساب بانک ها و صندوق ها
 • صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه
 • مرور و کنترل اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر، ادغام و مرتب سازی اسناد
 • تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر
 • گزارش تراز آزمایشی۲و ۴ و ۶ ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی
 • معرفی اشخاص و شرکت‌ ها به تعداد نامحدود
 • تخصیص اعتبار ریالی برای هر شخص
 • گروه‌ بندی اشخاص
 • اختصاص فرمول پورسانت برای هر دکوراتور
 • ممنوع المعامله کردن اشخاص
 • تخصیص درصد تخفیف به مشتریان و کالاهای خاص و نمایش در فاکتور
 • امکان نمایش نام کاربر ثبت کننده و ساعت ثبت اسناد در صورتحساب اشخاص
 • گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ بیشترین فروش و …
 • اختصاص سطح دسترسی به امکانات نرم افزار برای هر کاربر

مدیریت کالاها و انبار ویژه صنف پارچه فروشی ها

 • معرفی اجناس و پارچه ها براساس نام و مدل آنها
 • تعیین نام و مدل لاتین برای هریک از پارچه ها
 • معرفی چند انبار
 • نمایش آخرین گردش کالا و انتخاب در هنگام صدور فاکتور
 • ثبت لیست قیمت برای هریک از کالاها و اعمال تخفیف لیست
 • گزارش از لیست تمامی کالاها و خروجی اکسل
 • تهیه گزارش از کلیه اطلاعات اجناس
 • اختصاص بارکد به پارچه ها
 • اختصاص کد و یا نام اختصاری به کالاها
 • امکان تعیین مشخصه های تکمیلی مانند سریال و سایز و رنگ برای هریک از انواع پارچه ها و …
 • انتخاب عکس هریک از پارچه ها
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای پارچه ها با قابلیت هشدار و یا عدم امکان صدور فاکتور
 • امکان محاسبه سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
 • اختصاص حداقل، حداکثر موجودی و نقطه سفارش
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • چاپ لوگو در فاکتور
 • معرفی حساب های بانکی و صندوق ها
 • هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول سررسید شده
 • گزارش صورتحساب بانک ها و صندوق ها
 • صدور سند دستی با قابلیت کپی و چسباندن ردیف های اسناد
 • ثبت روزنامه
 • صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه
 • تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر
 • گزارش تراز آزمایشی ۲ ،۴  و ۶ ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی
 • تخصیص اعتبار ریالی برای هر شخص
 • گروه‌ بندی اشخاص
 • ممنوع المعامله کردن اشخاص
 • امکان نمایش نام کاربر ثبت کننده و ساعت ثبت اسناد در صورتحساب اشخاص
 • گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ بیشترین فروش و …
 • گزارش مانده حساب اشخاص براساس گروه های خاص
 • اختصاص سطح دسترسی به امکانات نرم افزار برای هر کاربر

مدیریت کالاها و انبار ویژه صنف کیف و کفش:

 • معرفی چند انبار
 • معرفی کیف و کفش و انواع کالا براساس نام و مدل آنها
 • تعیین نام و مدل لاتین برای هر کالا
 • اختصاص بارکد به اجناس و کالاها
 • اختصاص کد و یا نام اختصاری کالا
 • تغییرات گروهی لیست قیمت
 • ثبت انبارگردانی
 • گزارش از لیست کالا هایی همچون کیف و کفش و … و خروجی اکسل
 • تهیه گزارش از کلیه اطلاعات کالاها
 • اختصاص گروه اصلی وگروه فرعی به کیف، کفش و سایر کالاها و تناسب گروه فرعی باگروه اصلی
 • انتخاب عکس هریک از کالاها و اجناس
 • اختصاص مشخصات فیزیکی و محل قرارگیری کالاها در انبار
 • امکان محاسبه سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
 • طراحی و چاپ بارکد
 • کنترل موجودی روی هر انبار
 • امکان تعیین مشخصه های تکمیلی مانند سریال و سایز و رنگ برای کیف و کفش ها
 • گزارش ریز گردش و جمع گردش کالاها در فاکتورهای مختلف براساس تاریخ، مشتری و …
 • نمایش آخرین گردش کالا و انتخاب در هنگام صدور فاکتور
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای کیف و کفش و سایر کالاها با قابلیت هشدار و یا عدم امکان صدور فاکتور
 • اختصاص حداقل، حداکثر موجودی و نقطه سفارش برای کالاها
 • امکان ثبت یک فاکتور از چند انبار
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • نمایش و چاپ فاکتور کیف و کفش
 • چاپ لوگو در فاکتور
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • معرفی حساب های بانکی
 • معرفی صندوق ها و تنخواه ها
 • هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول سررسید شده
 • ثبت روزنامه
 • صورت های مالی شامل صورت سود و زیان، بهای تمام شده و ترازنامه
 • مرور و کنترل اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر، ادغام و مرتب سازی اسناد
 • تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر
 • گزارش تراز آزمایشی ۲و ۴ و ۶ ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی
 • معرفی اشخاص و شرکت‌ ها به تعداد نامحدود
 • تخصیص اعتبار ریالی برای هر شخص
 • گروه‌ بندی مشتریان و ممنوع المعامله کردن اشخاص
 • تخصیص درصد تخفیف به مشتریان و کالاهای خاص و نمایش در فاکتور
 • معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب
 • امکان نمایش نام کاربر ثبت کننده و ساعت ثبت اسناد در صورتحساب اشخاص
 • گزارش مانده حساب اشخاص براساس گروه های خاص
 • گزارش مدیریتی مشتریان شامل برترین مشتری از لحاظ بیشترین فروش و …
 • اختصاص سطح دسترسی به امکانات نرم افزار برای هر کاربر

مدیریت کالاها و انبار ویژه صنف لوازم آرایشی و بهداشتی

 • معرفی اجناس و لوازم آرایشی و بهداشتی براساس نام و مدل آنها و امکان تعریف برندها
 • ذخیره تصور از کالا در نرم افزار
 • تعیین نام و مدل لاتین برای هریک از لوازم
 • ثبت و انتخاب چند قیمت خرید و فروش
 • گزارش گیری از برندهای مختلف لوازم آرایشی
 • گزارش از لوازم آرایشی های پرسود و کم سود
 • اختصاص گروه اصلی (مثل عطرها )و گروه فرعی (مثل عطرهای زنانه)
 • معرفی چند انبار
 • نمایش آخرین گردش کالا و انتخاب در هنگام صدور فاکتور
 • ثبت لیست قیمت برای هریک از کالاها و اعمال تخفیف لیست
 • گزارش از لیست تمامی کالاها و خروجی اکسل
 • اختصاص بارکد به لوازم آرایشی و بهداشتی
 • اختصاص کد و یا نام اختصاری به کالاها
 • گزارش کاردکس کالا و موجودی تعدادی و ریالی
 • کنترل موجودی روی هر انبار
 • تغییرات گروهی لیست قیمت
 • ثبت انبارگردانی
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • چاپ لوگو در فاکتور

مدیریت کالاها و انبار ویژه صنف رستوران

 • قابل استفاده در کلیه رستورانها ، تالارهای پذیرایی، هتلها، هتل آپارتمان ها، سلف های دولتی و خصوصی و کلیه مراکز و محل های مشابه
 • امکان سفارش گیری گارسون
 • طراحی چاپ فاکتور به شیوه دلخواه
 • امکان تعریف کالاهای پرفروش بر روی فاکتور نقدی برای سرعت بخشیدن به ثبت فاکتور و نمایش تصویر کالا و امکان گروه بندی بر روی آن ها
 • فاکتور فروش نقدی یکپارچه با دستگاه کالرآیدی برای انتقال ریز اطلاعات اشتراک ها در فاکتور بعد از تماس تلفنی
 • معرفی انواع خدمات رستوران، مواد اولیه و غذاها و سایر کالاها براساس نام و نوع آنها
 • تعیین نام لاتین برای کالاها و خدمات
 • امکان ذخیره تصویر کالا و کالای تولیدی
 • اختصاص کد و یا نام اختصاری به کالاها و خدمات
 • تعریف اشتراک برای مشتریان و تعیین پیک ثابت برای مشترکین
 • سند تولید خودکار و کاهش مواد اولیه بعد از بعد از فروش کالای تولیدی مانند غذا و مخلفات
 • تعیین فرمولاسیون پیشرفته در حد گرم و میلی لیتر و … با احتساب هزینه سربار و بهای تمام شده بصورت خودکار و محاسبه بهای تمام شده محصول
 • تغییرات گروهی لیست قیمت خدمات و کالاها
 • تعریف پرسنل و تعیین سمت کاری اعم از کارمند و پیک و ..
 • حقوق و دستمزد ثابت و پورسانتی
 • گزارش از لیست تمامی خدمات و کالاها و خروجی اکسل
 • ثبت فاکتور فروش لمسی، جهت استفاه از نمایشگرهای لمسی و ثبت سفارش با ماوس
 • نمایش آخرین گردش کالا و انتخاب در هنگام صدور فاکتور
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت براساس درصدی از لیست قیمت
 • امکان محاسبه سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها
 • تهیه گزارش از کلیه اطلاعات خدمات، مواد اولیه و غذاهای رستوران
 • امکان گروه بندی خدمات و کالاهای انبار
 • چاپ لوگو در فاکتور
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت کالاها و خدمات با قابلیت هشدار و یا عدم امکان صدور فاکتور

مدیریت کالاها و انبار ویژه صنف فروشگاه و سوپر مارکت

 • تعریف و سطح بندی طرف حساب ها بطور نامحدود
 • تعیین حد اعتبار نسبی
 • تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای هریک از کالاها با قابلیت هشدار و یا عدم امکان صدور فاکتور
 • معرفی چند انبار
 • معرفی انواع کالاهای فروشگاه براساس نام و مدل آنها
 • تعیین نام و مدل لاتین برای کالاها
 • اختصاص گروه اصلی کالا( نوشیدینی ها) و گروه فرعی( نوشیدنی های گازدار) به انواع کالاها و لوازم فروشگاه
 • ذخیره تصویر از کالا ها و محل قرارگیری هریک از کالاها در انبار
 • امکان گروه بندی اجناس و کالاه
 • امکان تعیین پرسنل مرتبط با مشتری مانند بازاریاب
 • محاسبه ارزش افزوده در فاکتور
 • چاپ لوگو در فاکتور
 • جستجوی پیشرفته روی فاکتورها و براساس آیتم های مختلف
 • طراحی و چاپ بارکد
 • چاپ لوگو در فاکتور
 • امکان اتصال به دستگاه کارتخوان بانک
 • امکان تقسیط مبلغ فاکتور
 • امکان تعریف کالا و خدمت
 • امکان فروش همزمان کالا و خدمت در یک فاکتور
 • امکان چاپ و صدور فاکتور به صورت فیش پرینتر ۶ و ۸ سانتی متری
 • امکان تعریف کالاهای پرفروش بر روی فاکتور نقدی و نمایش تصویر کالا و امکان گروه بندی بر روی آن ها
 • دارا بودن امکان پورسانتینگ برای خرید و فروش های واسطه ای