• برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش پایه (۲۴۰) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش فروشگاهی ساده (۲۴۱) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش فروشگاهی جامع (۲۴۲) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش پیک موتوری (۲۴۳) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش حمل و نقل (۲۴۴) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش تاکسی سرویس (۲۴۵) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش فروشگاهی ویژه (۲۵۵) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش شرکتی (۲۴۶) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش رستوران جامع (۲۴۸) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش رستوران ویژه (۲۴۹) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش خدمات پس از فروش (۲۵۰) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش پخش (۲۵۱) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش تولیدی ویژه (۲۵۳) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش بازرگانی (۲۵۴) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش خدماتی (۲۵۶)  اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش اتحادیه (۲۶۱) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش اتوماسیون اداری(۲۶۲) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش تولیدی بازرگانی (۲۶۳) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش املاک (۲۶۴) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری ( ۲۶۵ ) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش نمایشگاه اتومبیل (۲۶۶) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش قالی شویی (۲۶۷) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش انبار (۲۶۸) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش حقوق و دستمزد (۲۶۹) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش مدیریت پروژه (۲۷۰) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش اتوماسیون جامع (۲۷۱) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش اتوماسیون ویژه (۲۷۲) اینجا کلیک نمایید.
 • برای دانلود نسخه آزمایشی ویرایش حسابداری محض (۲۷۳) اینجا کلیک نمایید.

 دقت نمایید :  برای نصب هر یک از برنامه ها ابتدا باید فایل پیش نیاز نرم افزار منطق را از اینجا دانلود و نصب نمایید.

برای دانلود دفترچه راهنمای منطق اینجا کلیک کنید.