بعد از طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری منطق، نرم افزاری برای هوش تجاری در دستور کار قرار گرفت. مفتخر هستیم که اعلام نماییم نسخه یک نرم افزار هوش تجاری منطق آماده استفاده توسط مشتریان عزیز است.