تا به حال جلسات مهم خود را با سازمان ها و شرکت های مختلف فراموش نموده اید؟

به نظر شما نوشتن قرار ملاقات های خود در کاغذ، کار عاقلانه ای است؟

اگر روزی منشی شما به شرکت نیامد، چه کسی جلسات شما را یادآوری می کند؟

 

با پیگیری و ثبت جلسات می توان تصمیمات مهم سازمان را مدیریت نمود.

 

مدیریت جلسات در نرم افزار منطق شامل امکاناتی نظیر :

۱. ثبت جزئیات جلسات (هدف جلسه، مدت زمان صرف شده، مسئول جلسه، هماهنگ کننده و …)

۲. ثبت اطلاعات افراد حاضر در جلسه

۳. ثبت نتیجه و تنظیم تاریخ جلسه آینده و امکان یادآوری جلسه آینده به صورت خودکار

۴. ثبت صورت جلسه به صورت کاملاً حرفه ای

 

خروجی تمام اطلاعات ثبت شده به صورت فایل Excel و مایکروسافت ورد در دسترس است.