شرکتی که تصمیم به فعالیت در یک بازار گسترده را دارد، میداند که نمی تواند از عهده ارائه خدمات به تمام مشتریان بازار برآید؛ چرا که مشتریان بیشمارند و نیازهای خرید آنها متنوع است.

بنابراین به جای رقابت در تمام جهات، قسمتهایی از بازار را انتخاب می کند که در آن کارآمدتر است و می تواند به نحوه احسنت خدمات خود را ارائه دهد.

در حقیقت قسمت بندی بازار، تلاش برای افزایش دقت در هدف گذاری یک شرکت را نشان می دهد.

 

قابلیت ها :

 • بررسی وضعیت رقابتی بازار
 • انتخاب بازاریابان مناسب برای فعالیت در بازار هدف
 • بودجه بندی بازارها
 • امکان بررسی مالیات بازار
 • امکان ثبت و بررسی شرکتهای موجود در بازار هدف
 • امکان ثبت اطلاعات گمرکی
 • امکان ثبت و بررسی واسطه های دسترسی به بازار هدف
 • ثبت موقعیت جغرافیایی و مشخصات بازار هدف
 • ثبت وضعیت تکامل بازار
 • تعیین طول عمر بازار هدف تعریف شده
 • بخش بندی طرف حسابها در هر بازار هدف
 • قابلیت ثبت اطلاعات کامل نمایشگاه های دائمی و دوره ای
 • امکان تحلیل کارایی نمایشگاه های دائمی و دوره ای
 • بررسی فعالیت بازایابان هر بازار هدف
 • ثبت پیشنهادات و انتقادات برای هر بازار هدف
 • حذف خودکار بازارهایی که کارایی کافی را ندارند
 • نمایش سابقه تعاملات هر بازار هدف
 • ثبت فرصت ها و تهدیدهای مرتبط به هر بازار هدف
 • گزارشگیری نموداری از کالاهای برتر هر بازار هدف
 • گزارشگیری نموداری از میزان فروش و سودآوری هر بازار هدف
 • گزارشگیری نموداری از سهم مشتریان در سودآوری هر بازار هدف