شرکتی که تصمیم به فعالیت در یک بازار گسترده را دارد، میداند که نمی تواند از عهده ارائه خدمات به تمام مشتریان بازار برآید؛ چرا که مشتریان بیشمارند و نیازهای خرید آنها متنوع است.

بنابراین به جای رقابت در تمام جهات، قسمتهایی از بازار را انتخاب می کند که در آن کارآمدتر است و می تواند به نحوه احسنت خدمات خود را ارائه دهد.

در حقیقت قسمت بندی بازار، تلاش برای افزایش دقت در هدف گذاری یک شرکت را نشان می دهد.

 

از جمله قابلیت های مدیریت بازارهای هدف منطق :

 • بررسی وضعیت رقابتی بازار
 • انتخاب بازاریابان مناسب برای فعالیت در بازار هدف
 • بودجه بندی بازارها
 • امکان بررسی مالیات بازار
 • امکان ثبت و بررسی شرکتهای موجود در بازار هدف
 • امکان ثبت اطلاعات گمرکی
 • امکان ثبت و بررسی واسطه های دسترسی به بازار هدف
 • ثبت موقعیت جغرافیایی و مشخصات بازار هدف
 • ثبت وضعیت تکامل بازار
 • تعیین طول عمر بازار هدف تعریف شده
 • بخش بندی طرف حسابها در هر بازار هدف
 • قابلیت ثبت اطلاعات کامل نمایشگاه های دائمی و دوره ای
 • امکان تحلیل کارایی نمایشگاه های دائمی و دوره ای
 • بررسی فعالیت بازایابان هر بازار هدف
 • ثبت پیشنهادات و انتقادات برای هر بازار هدف
 • حذف خودکار بازارهایی که کارایی کافی را ندارند
 • نمایش سابقه تعاملات هر بازار هدف
 • ثبت فرصت ها و تهدیدهای مرتبط به هر بازار هدف
 • گزارشگیری نموداری از کالاهای برتر هر بازار هدف
 • گزارشگیری نموداری از میزان فروش و سودآوری هر بازار هدف
 • گزارشگیری نموداری از سهم مشتریان در سودآوری هر بازار هدف