• برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور Supremo اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور AnyDesk اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار ارتباط از راه دور Ammyy Admin اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود آخرین نسخه نرم افزار Team Viewer اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار کمکی ارتباط از راه دور Team Viewer اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار WinRar اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود فایل نصبی .Net Framework4 اینجا کلیک کنید (برای نصب منطق احتیاجی به این مورد نیست)
  • برای دانلود ابزار Wifi Guard اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار Nitro (مشاهده و مدیریت فایل های PDF) اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار FoxitReader (مشاهده و مدیریت فایل های PDF) اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود نرم افزار فشرده ساز فایل های PDF اینجا کلیک کنید.