در دنیای رقابتی امروز در هر کسب و کاری تغییر یک الزام به حساب می آید و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بدون ایجاد تغییرات در کسب و کار خود توانسته است بازار را در دست بگیرد. در واقع با هر تغییر، نیاز است که یک تصمیم جدید گرفته شود.
در تصمیمات راهبردی نرم افزار هوش تجاری منطق شما میتوانید وظایف هر فرد را مشخص کرده و تأثیر هر فرد را میزان پیشرفت روند کاری بسنجید.
با نرم افزار هوش تجاری منطق دیگر دغدغه تصمیمات اشتباه را نخواهید داشت. چرا که شما در هوش تجاری منطق با ثبت اطلاعات لازم می توانید تمامی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار را در نظر گرفته و مطمئن شوید که تصمیم راهبردی خود را به درستی تدوین نموده اید.

 

قابلیت های تصمیم های راهبردی در نرم افزار منطق به شرح زیر است:

 • ثبت علت روی آوردن به یک تصمیم جدید
 • ثبت منابع مورد نیاز برای اجرای یک تصمیم راهبردی
 • مشخص کردن موانع موجود و موانع آتی
 • تعیین واحدهای سازمانی مسئول
 • تعیین شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
 • امکان تعیین نوع شاخص کلیدی عملکرد
 • رسم ماتریس شاخص کلیدی عملکرد
 • تعیین محدوده زمانی به صورت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و همچنین امکان تعریف بازه زمانی معین
 • تعیین فعالیت های پیش نیاز
 • تعیین اولویت برای فعالیت های لازم
 •  زمان بندی اجرای فعالیت ها
 • رتبه دهی به فعالیت پرسنل
 • بررسی نقاط قوت و ضعف احتمالی تصمیم راهبردی

 

 امکان جستجوی زمانی

 • امکان بررسی تدریجی فعالیت ها، شاخص های کلیدی عملکرد و لزوم اجرای تصمیم راهبردی
 • تعیین میزان پیشرفت سازمان بعد از اتخاذ یک تصمیم خاص
 • بررسی روند برطرف شدن موانع و نقاط ضعف
 • مشاهده نمودارهای KPI، فعالیت، روند کاری و پیشرفت
 • داشبورد زمانی برای زمان بندی پروژه
 • ثبت تصمیمات و اولویت بندی و بررسی اجرایی شدن یا نشدن آنها با ذکر علت

 

از جمله قابلیت های آتی تصمیم های راهبردی در نرم افزار منطق :

 • بررسی ریسک انجام یک تصمیم راهبردی
 • ایجاد ارتباط بین تصمیم راهبردی و پروژه های شرکت
 • بودجه بندی تصمیم راهبردی
 • درصد رضایت مشتری پس از انتخاب هر تصمیم راهبردی
 • معرفی پرسنل برتر

 

نمود تصمیم راهبردی در دنیای واقعی :

 • یک فروشگاه پوشاک که تصمیم می گیرد بخش جدیدی به فروشگاهش اضافه نماید و به فروش کفش اختصاص دهد
 • ایجاد یک شعبه جدید برای یک فروشگاه زنجیره ای
 • خرید یک نرم افزار پیشرفته و استفاده از اتوماسیون اداری و مکانیزه کردن فعالیت ها
 • کسب و کار خرده فروشی که تصمیم می گیرد عمده فروشی کند
 • سرمایه گذاری در یک پروژه پر خطر
 • اضافه کردن یک کسب و کار جدید
 • تغییر زمینه کسب و کار و ورود به یک عرصه شغلی جدید